تولید کننده قوای محرکه برای وسایل نقلیه برقی
طراحی و توسعه وسایل نقلیه برقی با خلاقیت و دانش ایرانی بهترین کیفیت، عملکرد و دوام طراحی و توسعه وسایل نقلیه برقی با خلاقیت و دانش ایرانی