خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات و امکانات تست

_

تجهیزات تست بسیار دقیق و حرفه ای فراهم شده در نماموتور این امکان را برای تیم های طراحی و تولید فراهم کرده تا تمامی مشخصات عملکردی قوای محرکه الکتریکی را در شرایط مختلف جاده ای و محیطی شبیه سازی و بررسی کند
 

  • اعتبار سنجی مشخصات محصول طراحی شده در مراحل تحقیق و توسعه
  •  ارزیابی قابلیت اطمینان محصول و تضمین کیفیت و عمر عملکردی در شرایط مختلف
  •  کنترل کیفیت محصوالت تولید شده قبل از تحویل دهی به مشتری
  •  ارایه خدمات شناسایی و تست قوای محرکه

تجهیزات و امکانات تست

_
  • دینامومتر 30 کیلووات با حداکثر سرعت 12000 دور در دقیقه
  •  دینامومتر 5 کیلووات با حداکثر گشتاور 200 نیوتن متر
  •  چمبر تست محیطی از دمای 40- تا 120+ درجه سانتیگراد
  •  میز ارتعاش با قابلیت شبیه سازی ارتعاشات جاده ای
  •  تجهیزات کامل تست های الکتریکی و عایقی