قوای محرکه

قوای محرکه سری توانا

سری توانا تولید شده تا کنون در حدود 10 هزار کیلومتر تست جاده ای تحت کنترل داشته و همچنین تست های آزمایشگاهی متعددی با دینامومتر در توان ها و شرایط مختلف برای اثبات کیفیت محصول انجام شده است. این سری از قوای محرکه شامل موتور براشلس و گیربکس به همراه درایور و درخت سیم می باشد. کلیه مجموعه ها توسط تیم نماموتور طراحی و تولید شده است. تیم کنترل کیفیت از مرحله تامین مواد اولیه تا تست نهایی محصول بر کلیه فرایندها نظارت کامل دارد.