سه چرخه

سه چرخه برقی 

_

سه چرخه برقی طراحی شده برای
حمل بار در کارخانه ها، انبار ها
مراکز خرید و دیگر فضای باز و
مکان های داخلی