شرکت نما موتور پیشران  در زمینه ارایه راه کار و  برقی کردن  وسایل نقلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای ارایه می دهد .

طراحی و توسعه وسایل نقلیه الکتریکی

دانش تخصصی به همراه تجربه چندین ساله شرکت نما موتور، قابلیت توسعه انواع  وسایل نقلیه بر اساس قوای محرکه الکتریکی را فرآهم کرده است.  نما موتور در این مسیر، با درک ضرورت توسعه وسایل نقلیه بر پایه قوای محرکه بومی قابلیت ارائه توانمندیهای زیر را دارد:

  • طراحی و تولید انواع وسایل نقلیه الکتریکی
  • طراحی و ارائه راه­کار جهت برقی نمودن انواع وسایل نقلیه بر اساس پلت فرم های موجود.
  • راه اندازی خط تولید و زنجیره تامین
  • تولید اجزای اصلی قوای محرکه الکتریکی مانند الکتروموتور، درایور، پک باطری و مدارات کنترلی
  • مشاوره ، مستندسازی و انجام مطالعات زیست محیطی جایگزینی انواع وسایل نقلیه رایج با قوای محرکه الکتریکی