خدمات ما

شرکت نما موتور پیشران  در زمینه ارایه راه کار و  برقی کردن  وسایل نقلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای ارایه می دهد .

دانش تخصصی به همراه تجربه چندین ساله شرکت نما موتور، قابلیت توسعه انواع  وسایل نقلیه بر اساس قوای محرکه الکتریکی را فرآهم کرده است.  نما موتور در این مسیر، با درک ضرورت توسعه وسایل نقلیه بر پایه قوای محرکه بومی قابلیت ارائه توانمندیهای زیر را دارد:

  • طراحی و تولید انواع وسایل نقلیه الکتریکی  سبک و سنگین
  • طراحی و ارائه راه­کار جهت برقی نمودن انواع وسایل نقلیه بر اساس پلت فرم های موجود.
  • راه اندازی خط تولید و زنجیره تامین
  • تولید اجزای اصلی قوای محرکه الکتریکی مانند الکتروموتور، درایور، پک باطری و مدارات کنترلی
  • مشاوره ، مستندسازی و انجام مطالعات زیست محیطی جایگزینی انواع وسایل نقلیه رایج با قوای محرکه الکتریکی

تجهیزات تست بسیار دقیق و حرفه ای  فراهم شده در نماموتور این امکان را برای تیم های طراحی و تولید فراهم کرده تا تمامی مشخصات عملکردی قوای محرکه الکتریکی را در شرایط مختلف جاده ای و محیطی شبیه سازی و بررسی کند.

  • اعتبار سنجی مشخصات محصول طراحی شده در مراحل تحقیق و توسعه
  • ارزیابی قابلیت اطمینان محصول و تضمین کیفیت و عمر عملکردی در شرایط مختلف
  • کنترل کیفیت محصولات تولید شده قبل از تحویل دهی به مشتری
  • ارایه خدمات شناسایی و تست قوای محرکه